Su

Informații Muncitorii

1. Titularul procesarii datelor dumneavoastra

Quanta Resurse Umane cu sediul social in Blvd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Cladirea C, Parter, Sector 2, Bucuresti ("Compania", "Quanta" sau "Titularul") garantează respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal prin furnizarea următoarelor informații privind prelucrarea datelor. Quanta a numit o persoana responsabilă de protecția datelor, persoana care poate fi contactată la adresa de e-mail: dataprotection.romania@quanta.com

2. Date prelucrate

2.1 Date oferite de Dumneavoastra

Pentru a putea accesa serviciile noastre şi, în mod special pentru a prezenta candidatura Dvs., vom avea nevoie de anumite informaţii.

În mod special, ne-aţi putea oferi următoarele informaţii (lista care urmează nu este exhaustivă, ci doar cu titlu exemplificativ): Numele şi prenumele, Datele de contact (inclusiv adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail), data şi locul naşterii, starea civilă şi - dacă este cazul - numărul fiilor (în întreţinere), cetăţenia, codul fiscal, informaţii cu privire la experienţele profesionale trecute.

Acordarea acestor informaţii, împreună cu prezentarea CV-ului Dvs., constituie o cerinţă necesară pentru primirea serviciilor din partea societăţii Quanta Resurse Umane; lipsa comunicării acestor date poate comporta imposibilitatea pentru Quanta Resurse Umane de a oferi propriile servicii şi produse, după cum se specifică mai jos.

2.2 Categorii speciale de date personale

Quanta Resurse Umane, în mod normal, evită să colecteze şi să prelucreze categorii speciale de date personale. În această categorie se află informaţiile care dezvăluie originea Dvs etnică sau rasială, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, apartenenţa la sindicate, precum şi date genetice, date biometrice cu scopul identificării unei persoane în mod univoc, date cu privire la sănătate sau la viaţa sexuală şi orientarea sexuală a persoanei.

Dacă, în cazuri specifice, Quanta Resurse Umane trebuie să colecteze sau să prelucreze categorii speciale de date personale (de exemplu declaraţii cu privire la sănătate prezentate în scopuri fiscale), pentru atingerea scopurilor ce urmează, vom prelucra aceste date în conformitate cu dispoziţiile legale şi cerinţele indicate în aceste informaţii referitoare la protecţia datelor.

3. Baza juridica a prelucrarii datelor

Quanta Resurse Umane va prelucra datele Dvs. în conformitate cu art. 6 şi 9 din Regulamentul European nr. 679/2016 şi în baza acordului conform art. 7:

a. Acord – |LS|art. 6, (1)(a), art. 7, şi, dacă este cazul, art. 9, (2)(a)|RS| – Quanta Resurse Umane va prelucra anumite date exclusiv în urma acordului Dvs explicit şi liber. Aveţi dreptul de a revoca acordul oferit în orice moment, cu efecte pe viitor.

b. Executarea unui contract sau a unor măsuri precontractuale– |LS|art. 6, (1) (b)|RS| – în scopul stipulării unui contract cu Quanta Resurse Umane şi pentru executarea acestuia, avem nevoie să accesăm anumite date.

c. Protejarea intereselor legitime – |LS|art. 6, (1)(f)|RS| – Quanta Resurse Umane va prelucra anumite date în scopul protejării propriilor interese, sau a intereselor părţilor terţe. Acest principiu, totuşi, se aplică doar în cazul în care, în contextul concret, nu prejudiciază interesele Dvs.

4. Scopurile prelucrării datelor Dvs.

Quanta Resurse Umane va prelucra Datele Dvs exclusiv în scopurile permise de normativul cu privire la protecţia datelor.

Acest fapt se referă la următoarele scopuri:   (i)Scopuri aprobate de Dvs în prealabil;  (ii)prelucrarea datelor în scopul executării contractului de muncă; (iii) îndeplinirea obligaţiilor legale la care sunt supuse persoanele (inclusiv obligaţiile şi dispoziţiile legale stabilite de Autorităţile competente); (iv) apărarea intereselor noastre legitime sau a intereselor legitime ale părţilor terţe, cu excepţia cazului în care interesele Dvs prevalează; (v)  exercitarea drepturilor noastre şi îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la siguranţa socială şi la protecţia socială;  (vi)  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept legal; (vii) din motive de interes public relevant.

Printre alte lucruri, vom prelucra datele Dvs. în scopurile specifice indicate mai jos. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă faptul că aceasta nu este o listă completă şi exhaustivă a scopurilor, ci exclusiv o serie de exemple cu intenţia de a ilustra scopurile de mai sus.

4.1 scopurile prelucrării, relative serviciilor oferite de Quanta Resurse Umane

a. Scopurile principale. Principalele scopuri ale prelucrării datelor oferite de Dvs se referă la desfăşurarea serviciilor pe care Quanta Resurse Umane le oferă şi, în mod special, informarea clienţilor şi a partenerilor noştri, interesaţi de selectarea şi recrutarea de personal, cu privire la candidaturile efectuate autonom de către candidaţi, prin informaţiile din CV şi profilurile oferite voluntar de candidaţi în orice formă (site web, e.mail, etc.).

b. Contact. În această sferă, ar putea exista oportunitatea sau necesitatea pentru Quanta Resurse Umane de a vă contacta din motive legate de candidatura Dvs şi de fazele succesive ale procesului de selecţie. În acest scop, vem nevoie de informaţiile Dvs. personale.

c. Decizie cu privire la serviciile societăţii Quanta Resurse Umane. În scopul de a decide acordarea în favoarea Dvs de servicii, şi eventualele condiţii, Quanta Resurse Umane trebuie să examineze şi să prelucreze datele care vă privesc, precum şi eventuale informaţii cu privire la precedentele raporturi de lucru.

4.2 Scopul prelucrării în vederea respectării obligaţiilor legale.

Quanta Resurse Umane este supusă unor obligaţii legale. Dacă este necesar, aceasta va prelucra datele Dvs personale pentru a garanta conformitatea cu acele obligaţii.

a. Scopuri de siguranţă a datelor. Siguranţa datelor reprezintă o obligaţie legală importantă. Dacă este necesar, vom prelucra datele Dvs. în sfera măsurilor indispensabile pentru evaluarea şi asigurarea siguranţei datelor.

b. Administrarea conformităţii interne. În administrarea conformităţii (sau respectarea oricărei norme sau dispoziţii legale) evaluăm, de exemplu, dacă aţi primit consultanţă adecvată în momentul solicitării serviciilor şi dacă personalul nostru a acţionat conform tuturor obligaţiilor legale.

c.     Obligaţii legale. Quanta Resurse Umane este supusă respectării unei serii de obligaţii legale, de exemplu în ceea ce priveşte sfera pensiei. Vom prelucra datele Dvs. în măsura necesară pentru respectarea obligaţiilor şi vom putea transmite datele Dvs autorităţilor competente, în cazul obligaţiilor legale în materie de comunicare. Vom putea, de asemenea, să prelucrăm datele Dvs în caz de contencios legal, dacă se solicită.

4.3 Scopurile prelucrării bazate pe interese legitime.

Prelucrăm Datele Dvs. în scopul apărării intereselor legitime ale societăţii Quanta Resurse Umane, cu excepţia cazului în care interesele Dvs. prevalează.

aSarcini administrative în interiorul Grupului Quanta. Quanta Resurse Umane este societatea lider a Grupului Quanta. În anumite ocazii, prelucrăm Datele Dvs. pentru a asigura o administrare eficientă a diverselor societăţi care fac parte din Grupul Quanta. Aceste cazuri includ, de exemplu, declaraţii financiare ale societăţii conform normativelor internaţionale cu privire la declaraţiile financiare pentru societăţi (cum ar fi International Financial Reporting Standards – IFRS).

b. Utilizarea reţelei sociale interne a societăţii QUANTA RESURSE UMANE QUANTA RESURSE UMANE şi întreg Grupul Quanta folosesc o reţea de socializare a Grupului, în interiorul căreia fiecare angajat are un profil unde sunt publicate numele, prenumele, adresa de e-mail de serviciu şi -dacă este cazul- numărul de telefon mobil de serviciu. Această reţea de socializare internă are scop profesional şi poate fi accesată doar de angajaţii Societăţilor Grupului Quanta.

4.4 Scopurile prelucrării supuse acordului.

În anumite cazuri, prelucrăm datele Dvs numai dacă aţi oferit propriul acord în acest sens.

  1. PUBLICITATE SI MARKETING. În cazul în care oferiţi acordul în acest sens, vom prelucra datele Dvs pentru a vă informa cu privire la orice oferă care v-ar putea interesa şi vă vom contacta folosind canalele de comunicare autorizate de Dvs. Activităţile promoţionale şi de marketing în discuţie pot fi desfăşurate prin modalităţi de contact tradiţionale (apeluri prin intermediul operatorilor, scrisori, trimiterea de materiale promoţionale prin poştă) sau prin modalităţi automatizate (sisteme automatizate de apelare sau comunicare fără intervenţia unui operator, e-mail, fax, mesaje de tip MMS sau SMS). Vă puteţi opune în orice moment prelucrării datelor în aceste scopuri.

5. Intervalul de timp de conservare a datelor Dumneavoastra.

Quanta Resurse Umane - conform art. 5, al. 1, lit. e) a Regulamentului European 679/2016 - va conserva datele Dvs doar pentru perioada de timp necesară prelucrării acestora în scopurile pentru care se prelucrează.

În cazul în care datele sunt prelucrate în mai multe scopuri, acestea vor fi şterse automat sau salvate într-un format care nu permite obţinerea unei concluzi directe cu privire la identitatea Dvs., imediat ce ultimul scop specific a fost îndeplinit.

În scopul ştergerii corecte a datelor, conform Regulamentului European 679/2016, Quanta Resurse Umane pune în aplicare o politică de conservare a datelor oferite de Dvs conform dinamicilor procesului de căutare şi selectare a personalului. De aceea, Quanta Resurse Umane va şterge datele relative serviciilor oferite după expirarea termenului legal de zece ani de la acordarea datelor.

În cazul în care sunteţi angajat de catre Quanta Resurse Umane, CV-ul Dvs. va fi şi acesta conservat de Quanta Resurse Umane pentru a permite o eventuală nouă selecţie (situaţie în care vi s-ar putea solicita o actualizare a acestuia). În orice caz, CV-ul Dvs şi informaţiile din acesta vor fi prelucrate şi conservate conform condiţiilor de mai sus.

6. Distribuirea datelor Dumneavoastra.

Nu vom distribui datele Dvs niciunei persoane din afara societăţii Quanta Resurse Umane şi a societăţilor membre al Grupului Quanta.

Datele Dvs. personale, în general, rămân în interiorul societăţii Quanta Resurse Umane.

Totuşi, doar în cazul în care v-aţi exprimat acordul cu privire la acest aspect, Quanta Resurse Umane, ca membru al Grupului Quanta, ar putea transfera datele Dvs către alte societăţi ale Grupului Quanta care le vor prelucra exclusiv pentru acordarea serviciilor în teritoriul propriu al fiecărei dintre Societăţile Grupului Quanta.

În acea sferă, Quanta Resurse Umane, întreţinând raporturi comerciale şi cu alte societăţi din Grupul Quanta, poate comunica datele Dvs. de profil sau CV-ul Dvs. propriilor societăţi afiliate, chiar dacă sunt active în alte state. Acest fapt vă permite să aveţi mai multe posibilităţi de a fi selectat pentru un loc de muncă.

7. Drepturile persoanei interesate

În calitatea Dvs de persoană interesată, veţi putea exercita anumite drepturi faţă de noi conform Regulamentului European nr. 679/2016 şi dispoziţiilor aplicabile în materie de protecţie a datelor.

Acest articol 7 conţine explicaţii cu privire la drepturile Dvs în calitate de persoană interesată conform Regulamentului European nr. 679/2016.

În mod special:

7.1 Drepturile persoanei interesate.

În calitatea Dvs. de persoană interesată, aveţi următoarele drepturi faţă de Quanta Resurse Umane:

a. Dreptul de Acces. Veţi putea solicita în orice moment informaţii cu privire la datele Dvs. conservate de noi. Aceste informaţii se referă, printre altele, la categoriile de date prelucrate de noi, la scopurile prelucrării, provenienţa Datelor în cazul în care nu le-am obţinut direct de la Dvs., precum şi destinatarii cărăra am fi putut transfera datele Dvs., după caz. Veţi putea primi o copie gratuită a datelor Dvs. Dacă doriţi alte copii, Quanta Resurse Umane îşi rezervă dreptul de a solicita un cost.

b. Dreptul de Rectificare. Veţi putea solicita o rectificare a datelor Dvs. Ca urmare, Quanta Resurse Umane va adopta măsurile adecvate şi care au ca scop ca datele Dvs conservate şi tratate de noi continuu, să fie păstrate corecte, complete, actualizate şi pertinente, în baza celor mai recente informaţii oferite.

c. Dreptul de ştergere. Veţi putea solicita ştergerea datelor Dvs, cu condiţia să fie înregistrate condiţiile prevăzute de lege. De exemplu, acest fapt ar putea avea loc în baza art. 17 al Regulamentului European nr. 679/2016:

dacă datele Dvs. nu vor mai fi necesare în raport cu scopurile pentru care fuseseră colectate sau prelucrate;

dacă revocaţi acordul pe care se bazează prelucrarea datelor, şi nu există alt fundament juridic pentru prelucrare;

• dacă vă opuneţi prelucrării datelor Dvs. şi nu există motive legitime pentru continuarea prelucrării;

• dacă datele Dvs. au fost prelucrate în mod ilicit; cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară:(i) pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care  solicită prelucrarea Datelor Dvs; în mod special în ceea ce priveşte perioadele de conservare a documentelor prevăzute de lege;(ii) pentru constatarea, exercitarea şi apărarea unui drept legal.

d. Dreptul de limitare a prelucrării. Veţi putea obţine o limitare a prelucrării datelor Dvs. dacă:

•  contestaţi exactitatea datelor, pe perioada care ne permite verificarea exactităţii acelor date;

  • prelucrarea este ilicită şi vă opuneţi ştergerii datelor Dvs, dar cereţi în schimb limitarea utilizării;
  • nu mai avem nevoie de datele Dvs, dar acestea vă sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
  • v-aţi opus prelucrării în aşteptarea verificării cu privire la eventuala prevalenţă a motivelor noastre legitime, în calitate de titular al prelucrării, faţă de ale Dvs.

e. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a primi o copie a datelor Dvs aşa cum le-aţi acordat direct societăţii Quanta Resurse Umane. La cererea Dvs. explicită, vom transfera datele Dvs - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic - unui alt titular al prelucrării.

f. Dreptul la opoziţie. Vă veţi putea opune în orice moment, din motive legate de situaţia Dvs. specială, prelucrării datelor Dvs., conform art. 6, cap. 1 lit. e) sau f) din Regulamentul European nr. 679/2016, sau în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. În acest caz, nu vom mai prelucra datele Dvs. Această ultimă condiţie nu se aplică dacă putem demonstra existenţa motivelor legitime care justifică prelucrarea şi care predomină peste interesele Dvs., sau dacă avem nevoie de datele Dvs. pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanţă.

g. Dreptul de a solicita o copie a măsurilor de protecţie. Aveţi dreptul de a solicita o copie a măsurilor de protecţie predispuse, în ceea ce priveşte transferul datelor către statele terţe, dacă este cazul.

h. Dreptul de a revoca acordul în orice moment. Aveţi dreptul de a revoca în orice moment, în cazul în care prelucrarea se bazează pe acord, fără a prejudicia legalitatea prelucrării bazate pe acord înainte de revocare, trimiţând relativa cerere contactelor de mai sus (vezi.§ 1) sau prin modalităţile tehnice eventual puse la dispoziţie de Quanta Resurse Umane pentru prelucrarea relativă.

7.2 termeni de îndeplinire.

Quanta Resurse Umane încearcă să administreze cererile într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, acea perioadă va putea fi prelungită din motive legate de dreptul specific al persoanei interesate sau de complexitatea cererii Dvs.

7.3 limitare cu privire la comunicarea informaţiilor în fază de îndeplinire a obligaţiilor ce ţin de drepturile persoanelor interesate.

În anumite situaţii, ne-am putea regăsi în imposibilitatea de a vă oferi informaţii despre toate datele Dvs. din cauza dispoziţiilor legale. În cazul în care am fi constrânşi să respingem cererea Dvs. de informaţii, vom clarifica imediat motivele refuzului nostru.

7.4 reclamaţie la autorităţile de control.

Dacă nu consideraţi exhaustiv răspunsul oferit de Quanta Resurse Umane la eventualele cereri şi/sau semnalări, aveţi dreptul de a prezenta o reclamaţie la Autoritatea competentă în materie de protecţie a datelor, conform art. 77 al Regulamentului European nr. 679/2016.

În cele ce urmează regăsiţi datele de contact ale Autorităţii competente în materie de protecţie a datelor:

• GARANT PENTRU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Fax: +40.318.059.602
Centrală telefonică: +40.318.059.211 / +40.318.059.212
e.mail: anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro

8. Referinţe normative

Textul complet al Regulamentului European nr. 679/2016 poate fi consultat accesând site-ul:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Normativul national relevant în materie de protecţie a datelor poate fi consultat pe site-ul web al Garantului, care poate fi accesat la adresa: www.dataprotection.ro

9. Modificări ale informatiilor

Dacă există modificări substanţiale cu referire la modalitatea în care datele Dvs. sunt prelucrate, vă vom informa imediat cu privire la acestea.

Select Color: